Živočišná výroba


 

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a drůbeže. Stavy skotu se postupně snižují od roku 1995 z původních 900 ks dojnic na dnešních 367 kusů a 1860 kusů ostatního skotu na 550 ks.

Dojnice jsou chovány na dvou farmách a to v Brťově, kde je ustájeno 230 ks dojnic a na farmě v Újezdu u Černé Hory, kde je ustájeno 137 ks dojnic a 170 jalovic v pastevním režimu.
Dále je mladý skot odchováván na farmě Bukovice celoročně v počtu 217 ks a v pastevním období na farmě Dlouhá Lhota v počtu 60 ks.
Průměrná roční užitkovost na dojnici je 6597 litrů mléka.
Praktikujeme uzavřený obrat stáda, býčci se vykrmují do jateční velikosti nebo jsou prodáváni jako zástavový skot.

Drůbež je vykrmována na farmách Šebrov, Újezd u Černé Hory, Brťov a Lipůvka a to v sedmi turnusech ročně.
Za rok při počtu 100 000 – 105 000 ks kuřat v jednom turnusu (převážně hybrid COBB -500 a ROSS) se vyprodukuje na těchto farmách do průměrné porážkové hmotnosti 1,85 – 2,05 kg v průměru 630 000 ks brojlerů.
Celkový roční výnos drůbežího masa je 1200 tun.

S7001461

 

S7000389