Rostlinná výroba


 

Hospodaříme v nadmořské výšce od 270 do 500 m. Do tzv. LFA oblasti je zařazeno 1681 ha, 2284 ha spadá do nitrátově zranitelné oblasti.
Výměra obhospodařované půdy je 2624 ha.
Z toho:

  • orná půda 2141 ha
  • trvalé travní porosty 436 ha
  • sady 47 ha

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin k potravinářským účelům, produkci osiv a sladu. Dále na pěstování řepky, hořčice (převážně na osivo pro zahraniční množení), kukuřice (jak na zrno tak i na výrobu siláže jako velkoobjemového krmiva pro potřebu vlastní živočišné výroby) a víceletých pícnin pro výrobu senáže pro živočišnou výrobu.

 

Obiloviny pšenice ozimá

(potravinářská,krmná,osivo)

  ječmen jarní (slad,osivo)
  ječmen ozimý (slad,krmný)
Olejniny řepka
  hořčice
Kukuřice siláž, mokré a suché zrno
Luskoviny hrách
Travní porosty senáž, seno

 

Veškerou produkci můžeme uskladnit ve vlastních skladech. Součástí posklizňové linky je i mořička ROTOSTAT, což nám umožňuje produkovat osiva až „pod plombu“ (do pytlů i velkoobjemových vaků).  

 

 S7001450  S7001365