S7001344

 

S7001346

 

S7001343

AdminAgrodružstvo Brťov-Lipůvka


 

je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,oddíl Dr, vložka 2554. Hlavní činností družstva je zemědělská výroba. Na veškeré činnosti má družstvo živnostenské listy.
Nejvyšším orgánem družstva je v souladu se zněním obchodního zákoníku, členská schůze. Mezi jednotlivými členskými schůzemi vede družstvo představenstvo v čele s předsedou Pavlem Horčicou. Předseda je současně  zodpovědný za hospodářské vedení družstva.
V hospodářském vedení družstva je již tradičně uplatňován osvědčený odvětvový způsob řízení.

Hlavními odvětvími družstva jsou :

  • rostlinná výroba-vedoucí:            Ing. Marek Balák
  • živočišná výroba-vedoucí:           Pavel Horčica
  • mechanizace-vedoucí:                 Ing. Michal Horčica
  • sady-vedoucí:                               Ing. Vlastimil Pokorný

 

 S7001385
Jednotlivá odvětví jsou rozdělena na střediska, kde jsou sledovány a vyhodnocovány jejich hospodářské výsledky. Za jednotlivá střediska odpovídají provozní technici.

Historie družstva

AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka vznikalo postupným slučováním malých družstev, která byla založena v jednotlivých obcích v obvodu dnešního družstva: Brťov, Jeneč, Dlouhá Lhota, Žernovník, Lubě, Rohozec, Bukovice, Zhoř, Hluboké Dvory a Unín. Tato malá družstva se poprvé sloučila v roce 1975 a vytvořila Jednotné zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Brťově-Jenči.
V roce 1978 došlo ke sloučení JZD Rozvoj s  JZD Československo-sovětského přátelství Lipůvka, které také vznikalo postupným slučováním malých družstev z obcí Lipůvka, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory, Malá Lhota, Svinošice, Šebrov, Sv. Kateřina, Olešná a Hořice.
Celkem je dnešní družstvo sloučeno z původních 21 družstev a hospodaří na katastrálních uzemích těchto obcí.


 

 logo2   mach   mikrop   Roxell1   logo